Bánh kẹo khác

Bánh hộp sắt Merry 320g

75.000₫ 81.000₫

Bánh Fressh - Pie 12packs

42.000₫ 45.000₫

Socola M$M hộp giấy 116g

41.000₫ 46.000₫

Socola M$M Peanut hộp thiếc 135g

105.000₫ 112.000₫

Bánh bông lan Hura 360g

32.000₫ 34.000₫

Bánh pháp Tràng An

29.000₫ 31.000₫

Bánh Seame Meji 290g

63.000₫ 68.000₫

Bánh Danisa 681g

165.000₫

Bánh Lotte Toppo 40g

12.500₫ 14.000₫

Bánh Chocky Wafer Thái Lan 324g

43.000₫ 45.000₫

Kẹo XO

16.000₫ 18.000₫
0898 098 856