Báo giá bàn ghế, giá kệ siêu thị

20 tháng 6, 2017

 BẢNG CÁO GIÁ KỆ - TỦ SIÊU THỊ

TT

Tên Sản phẩm

Hình ảnh

ĐVT

 Số lượng

 Đơn giá
Chưa VAT

 Thành Tiền
Chưa VAT

01

Bàn thu ngân cao cấp
Mặt Inox , thân gỗ ép công nghiệp đã tẩm sấy
KT bàn chính :
D1800/1500 x R550 x C800
KT bàn máy :
D550 x R550 x C800

chiếc

  1

5.200.000

         5.200.000

2

Bàn thu ngân cao cấp
Mặt Inox , thân sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
KT bàn chính :
D1800/1600 x R550 x C800
KT bàn máy :
D550 x R550 x C800

chiếc

  1

6.000.000

         6.000.000

3

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng , 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 900 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

650.000

650.000

4

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng , 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 900 ; R 410 , C 2200. 7 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

910.000

910.000

5

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), 70kg/đợt
D 1200 ; R 410 , C 2200. 7 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  2

1.080.000

         2.160.000

6

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng, 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 900 ; R770 , C 1800. 5 tầng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.060.000

         1.060.000

7

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng , 70kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.5
D 900 ; R770 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

930.000

930.000

8

Đầu kệ 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 5 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

710.000

710.000

9

Đầu kệ , 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

630.000

630.000

10

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp),  2 tăng cứng, 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 1200 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

850.000

850.000

11

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), 70kg/đợt, 2 tăng cứng, đợt dày 0.5
D 1200 ; R 770 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.260.000

         1.260.000

12

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), , 70kg/đợt, 4 tầng, 2 tăng cứng, đợt dày 0.5
D 1200 ; R 770 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.120.000

         1.120.000

13

Đầu kệ 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 5 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

710.000

710.000

14

Đầu kệ , 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

630.000

630.000

15

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), mâm to,3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

830.000

830.000

16

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R910 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.390.000

         1.390.000

17

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), , mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.280.000

         1.280.000

18

Đầu kệ mâm to, 3 tăng cứng 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

910.000

910.000

19

Đầu kệ mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

860.000

860.000

20

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp),  mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 1200 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 430
Mặt tầng : 1200 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.020.000

         1.020.000

21

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 1200 ; R910 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 430
Mặt tầng :1200 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.720.000

         1.720.000

22

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), , 85kg/đợt, 4 tầng, mâm to, 3 tăng cứng, đợt dày 0.6
D 1200 ; R910 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 430
Mặt tầng :1200 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.340.000

         1.340.000

23

Đầu kệ mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

910.000

910.000

24

Kệ kho Siêu thị
D1000xC2000xR400, 5 đợt

chiếc

  1

900.000

900.000

25

Xe đẩy hàng cho khách 60L, hoặc 90L
   D780 x R450 x C920

Đặt hàng . Sản xuất tối đa 5 ngày có hàng

26

Làn nhựa dày quai nhựa
 D448 x R330 x C 280

Chiếc

1

80.000

80.000

27


Làn nhựa kéo, quai sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
KT: 45.5*35.5

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266