Báo giá bàn thu ngân và giá kệ siêu thị

31 October, 2021

 BẢNG GIÁ BÀN THU NGÂN, GIÁ KỆ SIÊU THỊ

 

TT

Tên Sản phẩm

Hình ảnh

ĐVT

 Số lượng

 Đơn giá
Chưa VAT

 Thành Tiền
Chưa VAT

01

Bàn thu ngân cao cấp
Mặt Inox , thân gỗ ép công nghiệp đã tẩm sấy
KT bàn chính :
D1800/1500 x R550 x C800
KT bàn máy :
D550 x R550 x C800

chiếc

  1

5.200.000

5.200.000

2

Bàn thu ngân cao cấp
Mặt Inox , thân sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
KT bàn chính :
D1800/1600 x R550 x C800
KT bàn máy :
D550 x R550 x C800

chiếc

  1

6.000.000

6.000.000

3

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng , 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 900 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

650.000

650.000

4

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng , 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 900 ; R 410 , C 2200. 7 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

910.000

910.000

5

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), 70kg/đợt
D 1200 ; R 410 , C 2200. 7 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  2

1.080.000

2.160.000

6

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng, 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 900 ; R770 , C 1800. 5 tầng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.060.000

1.060.000

7

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), 2 tăng cứng , 70kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.5
D 900 ; R770 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 350
Mặt tầng : 900 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

930.000

930.000

8

Đầu kệ 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 5 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

710.000

710.000

9

Đầu kệ , 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

630.000

630.000

10

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp),  2 tăng cứng, 70kg/đợt, đợt dày 0.5
D 1200 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

850.000

850.000

11

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), 70kg/đợt, 2 tăng cứng, đợt dày 0.5
D 1200 ; R 770 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.260.000

1.260.000

12

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), , 70kg/đợt, 4 tầng, 2 tăng cứng, đợt dày 0.5
D 1200 ; R 770 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 350
Mặt tầng : 1200 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.120.000

1.120.000

13

Đầu kệ 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 5 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

710.000

710.000

14

Đầu kệ , 2 tăng cứng, 70kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.5
D 700 ; R 410 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 700 x 350
Mặt tầng : 700 x 300
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

630.000

630.000

15

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp), mâm to,3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

830.000

830.000

16

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R910 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.390.000

1.390.000

17

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), , mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, 4 tầng, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.280.000

 1.280.000

18

Đầu kệ mâm to, 3 tăng cứng 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

910.000

910.000

19

Đầu kệ mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

860.000

860.000

20

Kệ bày hàng  áp tường (kệ nối tiếp),  mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 1200 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 430
Mặt tầng : 1200 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.020.000

1.020.000

21

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 1200 ; R910 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 430
Mặt tầng :1200 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp
Made in: Việt Nam

chiếc

  1

1.720.000

    1.720.000

22

Kệ đôi bày cho siêu thị  (kệ nối tiếp), , 85kg/đợt, 4 tầng, mâm to, 3 tăng cứng, đợt dày 0.6
D 1200 ; R910 , C 1500. 4 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 1200 x 430
Mặt tầng :1200 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

1.340.000

 1.340.000

23

Đầu kệ mâm to, 3 tăng cứng, 85kg/đợt, đợt dày 0.6
D 900 ; R 480 , C 1800. 5 tầng bày hàng
Chi tiết :
Mặt đáy : 900 x 430
Mặt tầng : 900 x 330
Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp

chiếc

  1

910.000

910.000

24

Kệ kho Siêu thị
D1000xC2000xR400, 5 đợt

chiếc

  1

900.000

900.000

25

Xe đẩy hàng cho khách 60L, hoặc 90L
   D780 x R450 x C920

Đặt hàng . Sản xuất tối đa 5 ngày có hàng

26

Làn nhựa dày quai nhựa
 D448 x R330 x C 280

Chiếc

1

80.000

80.000

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266