Chương trình khách hàng thân thiết

20 June, 2017

Công ty chúng tôi xây dựng chương trình khách hàng thân thiết dựa trên doanh thu của mỗi khách hàng trong tháng( doanh thu được tính trên tổng giá trị mua hàng của khách hàng trong tháng đó).Khi khách hàng đã đạt các mức theo quy định sẽ được chiết khấu các mức % khác nhau cho đơn hàng đầu tiên của tháng sau

Các mức được tính như sau:

-Từ 2.000.000-3.000.000 sẽ được CK 1% 

-Từ 3.000.000-5.000.000 sẽ được CK 2%

-Từ 5.000.000-10.000.000 sẽ được CK 5%

-Từ 10.000.000-50.000.000 sẽ được CK 7%

-Từ 50.000.000 trở lên sẽ được CK 10%

Ngoài ra hàng tháng khách hàng mua hàng sẽ được tích lũy điểm cho từng đơn hàng.Cứ 100.000k sẽ được tính là 1 điểm.

Nếu khách hàng 1 tháng đạt 10 điểm trở lên sẽ được tặng một món quà cho lần mua hàng tiếp theo

0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266