HMart Đông Triều Quảng Ninh

01 November, 2021

HMart Đông Triều Quảng Ninh

Địa chỉ: Chợ Đụn , Yên Đức , Đồng Triều , Quảng Ninh

Diện tích: 150m2

Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: thực phẩm, hóa phẩm, đồ gia dụng,...

Địa điểm:

Diện tích: 

Khai trương: 2

0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266