Hoàng Gia Mart - Cà Mau

25 tháng 7, 2018

Địa điểm: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau

Diện tích: 240m²

Khai trương: 29/07/2018

0898 098 856