Hoàng Gia Mart - Cà Mau

25 July, 2018

Địa điểm: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau

Diện tích: 240m²

Khai trương: 29/07/2018

0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266