Phước Thái Mart - Cẩm Giàng- Hải Dương

01 November, 2021

Phước Thái Mart 

Địa chỉ : Phố Ghẽ , Tân Trường , Cẩm Giàng , Hải Dương

Diện tích: 150m2

Kinh doanh:Các mặt hàng bỉm sửa trẻ em và hàng tiêu dùng thiết yếu 

 

Địa Chỉ : Phố Ghẽ -Cẩm Giàng - Hải Dương

Diện tích : 150m2

Khải trương : 1

0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266