Quy trình đặt hàng và giao hàng

20 June, 2017

Khách hàng gọi điện hoặc gửi email đến công ty  để đặt hàng

Sau khi công ty nhận thông tin gọi điện hoặc gửi mail sẽ xác nhận đơn hàng của 

khách hàng và báo lại cho khách hàng tổng giá trị thanh toán của đơn hàng.Khách 

hàng đồng ý có thể chuyển khoản thanh toán luôn hoặc thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

Công ty sẽ giao hàng traong vòng 2h sau khi khách hàng xác nhận thông tin đơn hàng.

0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266