Trung tâm thương mại Giang Nam Mart

05 tháng 9, 2017

Diện tích: 3000m2

Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh

Một sàn 3000m2 bao gồm 1500m2 hàng điện tử điện máy, 1200m2 hàng tiêu dùng thiết yếu và diện tích còn lại giành khu fastfood 

 

0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266