Tuyển dụng nhân viên siêu thị

24 November, 2021

1.Chức vụ: Kế toán thu mua
Mức lương : 
Lương cơ bản : 6.000.000 đ-7.000.000đ
Mô tả công việc:
* Quản lý Doanh thu bán hàng: 
Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao tại siêu thị theo kế hoạch
- Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu 
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, báo cáo cho Giám đốc tình hình thực hiện. 
* Quản lý nhân sự: 
- Kiểm tra, giám sát: Theo dõi tình hình hoạt động của toàn bộ nhân viên thuộc các bộ phận do mình quản lý. Kiểm tra thường xuyên về việc thực hiện giờ giấc làm việc, nội quy-quy định tại siêu thị. 
- Xếp lịch làm việc cho nhân viên thuộc quyền quản lý. 
*Quản lí làm việc với nhà cung cấp:
-Lên danh sách đặt hàng,liên hệ nhà cung cấp để đặt hàng các sản phẩm bán ở siêu thị
* Quản Lý Hàng Hoá: 
- Chịu trách nhiệm trước Cửa hàng về toàn bộ hàng hoá bên trong siêu thị được giao quản lý 
- Kiểm soát được khối lượng hàng hoá nhập vào, bán ra, tồn kho. 
- Quản lý được doanh thu và các sản phẩm hàng hoá bán được hằng ngày (cập nhật theo tuần). 
* Quản lý các vật dụng và thiết bị tài sản có tại Siêu thị 
* Nghiên cứu thị trường, khách hàng: 
- Nắm được các hình thức khuyến mại của các nhà cung cấp hoặc các chương trình khuyến mại riêng của Siêu thị và kết quả của chương trình. 
Yêu cầu:
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm 
Ưu tiên những người  ở khu vực Quận 7-HCM
 Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

2.Chức vụ:Nhân viên thu ngân bán hàng
Mức lương : 
Lương cơ bản : 5.000.000-6.000.000đ 
Mô tả công việc:
-Sắp xếp chưng bày hàng hóa tại quầy hàng, tư vấn bán hàng cho khách
- Chịu trách nhiệm trước Cửa hàng về toàn bộ hàng hoá bên trong siêu thị
- Kiểm soát được khối lượng hàng hoá nhập vào, bán ra, tồn kho. 
- Theo dõi được doanh thu và các sản phẩm hàng hoá bán được hằng ngày 
Yêu cầu:
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm 
Ưu tiên những người  ở khu vực Quận 7-HCM
 Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

0914 476 128 - 0898 098 856 - 0565 805 266